ابوذر نصراللهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: امروز به دادسرا رفتم و با توجه به اینکه مهلت بازداشت یک ماهه آرش کیخسروی به پایان رسیده، اما بازپرس تا این لحظه تصمیمی نگرفته‌اند.

وی افزود: سابق بر این هم ما تقاضای فک قرار بازداشت موقت ایشان را ارایه کردیم و به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی توسط ضابط به پایان رسیده و بر اساس قانون،‌ بازپرس هم ۵ روز فرصت داشت در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کرده و تصمیم ایشان هم ظرف ۱۰ روز توسط ما قابلیت اعتراض دارد که در این خصوص نیز تا این لحظه ابلاغی به ما صورت نگرفته است.

وکیل مدافع آرش کیخسروی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم موجبات بازداشت را مرتفع بداند می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را تقاضا کند.

نصراللهی یادآور شد: لذا با توجه به اینکه مهلت یک ماهه بازداشت آقای کیخسروی تمام شده بازپرس باید تصمیم بگیرد که آیا این بازداشت ادامه دارد یا خیر و در صورتی که دلیلی برای ادامه بازداشت نمی‌بیند این موضوع را صراحتاً بیان کرده و به ما هم ابلاغ کند.

وی گفت: ما هم به این موضوع حق اعتراض داریم و هم آن بحث فک قرار که موضوع دیگری است یعنی دو عنوان برای آزادی ایشان وجود دارد که فعلاً بازپرس در مرخصی حضور دارند.

به گزارش ایسنا، آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت شدند