دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامی چندبرابر ظرفیت پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ به منظور انجام مصاحبه استخدامی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد:  سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه وشهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین ومسکن و سازمان اوقاف و امورخیریه ۸ دستگاه اجرایی هستند که نتایج چند برابر ظرفیت آن در قالب کارنامه تنظیم و بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان گفت: داوطلبان فوق‌الذکر باید باتوجه به نتیجه مندرج در کارنامه خود و توضیحات‌ اطلاعیه‌ای که منتشر شده نسبت به انجام مصاحبه عملی اقدام کنند. عدم مراجعه داوطلب معرفی شده برای انجام مصاحبه استخدامی در زمان و مکان تعیین شده، به منزله انصراف از ادامه روند استخدام بوده و داوطلب حق اعتراض و پی گیری نخواهد داشت.