بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ وقتی نامه قالیباف منتشر شد، عده‌ای ابرو در هم کشیدند، برخی تعجب کردند، رقبا هم شادمان شدند و با خود پنداشتند که فرصت مناسبی برای اختلاف‌اندازی در درون اصولگرایی پدید آمده است، برخی دیگر هم دست به قلم شدند و به نگارنده نامه تاختند که در این بحبوحه بمباران تبلیغاتی رقیب این چه سخنانی بود که مطرح کردی و احوالات دوستان داخل اردوگاه را مکدر ساختی و موجبات شادی بدخواهان و مخالفین را فراهم آوردی؟!

قالیباف در نامه خود از کلیدواژه «نواصولگرایی» سخن به میان آورد؛ واژه‌ای که باعث ایجاد ابهام و ایهام در برخی اصولگرایان شد.

آنچه قالیباف در نامه مهم خود خطاب به جوانان انقلابی تاکید کرد، ضرورت تغییر در روش‌های رفتاری و ساختاری در جریان اصولگرایی ضمن حفظ مبانی و ارزش‌های حاکم بر این جریان بود چون پس از انتخابات سال ۹۲ برخی اصولگرایان معتقد بودند تنها دلیل شکست نبود وحدت است حال آنکه مشکل اصولگرایان را علاوه بر موضوع وحدت، نداشتن خود انتقادی و عدم ارتباط صحیح با مردم می‌داند.

گرچه در ابتدا قالیباف به ظاهر می خواست خود را بی میل و رغبت نسبت به لیدری جریان نواصولگرایی نشان دهد اما بیشتر از یک سال از آن نامه نگاری ها و انتقادات او می گذرد و گامی بلند برای پیشوایی این جریان برداشته است.حزب پیشرفت و عدالت که قالیباف پدر معنوی آن است وقتی دید نواصولگرایی در عرصه سیاسی کشور جدی گرفته نشد و حتی اصولگرایان نزدیک به شهردار سابق تهران نیز حاضر نشدند در رسانه ها به بحث و بررسی موضوع بپردازند تا توجه افکارعمومی به دیدگاه های قالیباف جلب شود، خود آستین ها را بالا زد و مانیفست «نواصولگرایی» را تصویب کرد.

هرچند تمام هم و غم قالیباف و یارانش کنار گذاشتن سازکار فعلی تشکیلات اصولگرایی است و در این مسیر روی کمک جوانان اصولگرا حساب باز کرده اند اما مانیفست نواصولگرایی هم تصویب شد و صدای موافق یا مخالفی از کسی درنیامد.

 

با این همه اما قالیباف همچنان عزم جزمی برای تئوری پردازی در این زمینه دارد.نکته اما این است که او گویا این بار چندان به ۱۴۰۰ فکر نمی کند . برخی معتقدند او به پارلمان فکر می کنند ؛ به مهمترین صندلی آن. کسانی که این روزها او را رصد می کنند معنقدند اوج گرفتن فعالیت های سیاسی او از سخنرانی گرفته تا حضور در شبکه های مجازی نشان از عزم راسخ او برای حضور در انتخابات مجلس دارد. به یک معنا قالیباف که گویا دوران علی لاریجانی را برای مجلس تمام شده می داند رویای رئیس قوه مقننه شدن بعد از او را در سر می پروراند و از امروز به دنبال هموار کردن راه برای رسیدن به ساختمان هرمی شکل بهارستان است .

 

این وسط یک نکته اساسی هم وجود ؛ اخبار رسیده حکایت از آن دارد که او در این ماجرا تنها نیست . چهره های مهمی از اصولگرایان برای حضور در این کرسی از هم اکنون خود را آماده می کنند. قالیباف تصمیم درست و مهمی گرفته است . او از چهره های کارآمد و عملگرای اصولگرایان است و می تواند رای خوبی از مردم تهران کسب کند . مساله اما این است که او تنها نیست.