بعد از دو استیضاح و سئوال از رئیس جمهور این شائبه در فضای سیاسی مطرح شد که نمایندگان مخالف آقای روحانی مترصد از نصاب انداختن دولت هستند اما معتقدم آنها نمی توانند این کار را انجام دهند. این افراد از سال ۹۲ تاکنون به مدت ۵ سال از رئیس جمهور شدن آقای روحانی عصبانی هستند و به طُرق مختلف سعی می کنند به دولت فشار بیاورند اما از آن طرف آقای روحانی همچنان پایگاه مردمی و محبوبیت حداکثری خود را حفظ کرده و انتخابات های گذشته هم همین را نشان می دهد.

انتخابات مجلس سال آینده برگزار می شود. عده‌ای از سیاسیون و نمایندگان فکر می کنند، از این اوضاع سخت اقتصادی می توانند بهره ببرند و با یکسری اقدامات ظاهری رأی مردم را به دست آورند، به همین دلیل در موضع مخالفت با دولت قرار گرفتند. در حالیکه عموم جامعه می داند بحران اقتصادی، وضعیت سکه و ارز بهانه ای در دست این افراد است تا دولت را ضعیف نشان دهند.

مقام معظم رهبری چندی پیش در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفتند «دولت باید حمایت شود و موازی با دولت نباید کاری انجام داد». این سخنان معنا و مفهوم دارد. بنابراین تلاش مخالفان روحانی برای از نصاب انداختن دولت واقعیت ندارد و اگر هم چنین هدفی باشد با توجه به همراهی آقای علی لاریجانی رئیس مجلس با آقای روحانی چنین اتفاقی نمی افتد.

کما اینکه دیدیم بعد از طرح سئوال از رئیس جمهور برخی نمایندگان می خواستند محورهای سئوال را به قوه قضائیه ارجاع دهند اما آقای لاریجانی اعلام کرد که موضوعات به قوه قضائیه نخواهد رفت که این نشان می دهد شخصیت های سیاسی ذی نفوذ اجازه نمی دهند که اتفاقات خارج از منافع ملی بیفتد.

*استاد حوزه و دانشگاه