سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک اردوی جهادی حضور یافت.

سردار نقدی در این اردو در یک مسجد حضور یافت و اذان گفت.