افتتاح یک مرکز جدید فرهنگی ژاپن در شهر لندن که با حضور یک شاهزاده انگلیسی و جمعی از مقامات ژاپن و تعدادی از دانش آموزان انجام شد با یک حاشیه جالب همراه بود. گاف ویلیام، یکی از شاهزادگان انگلیسی در مراسم افتتاح این مرکز که در تشخیص غذاهای ژاپنی و چینی دچار اشتباه شده بود خبرساز شد.

در ویدئویی که ویلیام را در کنار تعدادی از دانش آموزان خردسال مشغول صرف غذا نشان می دهد او خطاب به دانش آموزان حاضر بر سر میز می گوید : " بچه ها آیا شما زیاد غذای چینی می خورید؟ " این شاهزاده انگلیسی که بلافاصله متوجه سوتی فاحش خود شده است فورا با تصحیح جمله خود دوباره تکرار  می کند: " هان...آیا می توانید با چاپستیک غذا بخورید؟ غذای ژاپنی. آیا شما غذای ژاپنی دوست دارید؟نه؟نه زیاد. آیا سوشی رو دوست دارید؟این غذا خیلی خوشمزه است. واقعا لذیذه."