رزمایش وستوک ۲۰۱۸مراحل پایانی‌اش را سپری می‌کند. 

این رزمایش که از تاریخ ۱۱ سپتامبر آغاز شده در ۱۷ سپتامبر به پایان می‌رسد. رزمایش وستوک ۲۰۱۸ به فرماندهی سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه در منظقه خاور دور و حوضه‌های مجاور در اقیانوس آرام برگزار می‌شود و بزرگترین رزمایش روسیه در ۳۷ سال اخیر است. 

در جریان این رزمایش استفاده از گروه‌های نظامی متشکل از رده‌های گوناگون برای تامین امنیت نظامی روسیه تمرین خواهد شد.

تقریبا ۳۰۰ هزار نفر از نظامیان روسیه، بیش از هزار هواپیما، بالگرد و پهپاد، تا ۳۶ هزار موتور زرهی و حدود ۸۰ ناو و کشتی پشتیبان در رزمایش شرکت دارند و در یک مرحله این رزمایش گروه‌هایی از ارتش چین و مغولستان هم شرکت کردند.