برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

رقص دو اژدهای کومودو

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

میمون لمور شیفاک و هیپنوتیزم

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

سنجاب نینجا برخی از حرکات را تمرین می‌کند.

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

صف‌آرایی یک گروه از پرندگان

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

دو گوزن استدلال می‌کنند چه کسی قد بلندتر است.

برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات 2018

عکس‌ها: theguardian و telegraph