سرهنگ اکبر خسروی، شنبه به خبرنگاران افزود: کارکنان قسمت بازرسی پلیس فرودگاه شهید دستغیب شیراز هنگام کنترل بار یکی از مسافرانی که عازم خارج از کشور بود، این مقدار مواد افیونی را که در جداره یک کوزه سفالی جاسازی شده بود، کشف کردند.
وی افزود: این مسافر ضمن بازداشت پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شد.