یک منبع در سیمافیلم اعلام کرد که سیما فیلم، هزینه ساخت و دستمزد تمام عوامل این مجموعه تلویزیونی را حتی بیشتر از برآورد تعیین شده به تهیه کننده پرداخت کرده و تهیه‌کننده این مجموعه تلویزیونی باید پاسخگوی عدم پرداخت دستمزد عوامل باشد.

طبق گفته این منبع آگاه، صداوسیما به صورت قانونی از طریق معاونت حقوقی و بازرسی صداوسیما، از تهیه کننده «دیوار به دیوار ۲» شکایت کرده است.