محمد الحلبوسی رئیس پارلمان جدید عراق متعهد شد که در راستای وضع قوانینی که به نفع ملت عراق و مبارزه با تروریسم باشد، گام بردارد.

وی در اولین موضع گیری خود پس از انتخابش به عنوان رئیس پارلمان عراق گفت: ما به کار و فعالیت زیاد برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم( اشاره به داعش که هسته ها و شبکه های پنهانی در عراق دارد).

الحلبوسی اعلام کرد: من با همکاری نمایندگان در راستای تسریع در وضع قوانینی که به نفع ملت عراق باشد گام بر می دارم.

شایان ذکر است که الحلبوسی با ۱۶۹ رای ۲۹۸ نماینده شرکت کننده در رای گیری به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.