مهدی نوید ادهم در گردهمایی وزیر آموزش و پرورش با معاونان و مدیران‌کل این وزارتخانه که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به سند تحول بنیادین گفت: باید به سمتی برویم که مدارس با مفاهیم سند همسو شوند و برای تحقق این امر، همه عوامل و عناصر مدرسه از جمله مدیریتی، محتوای برنامه درسی، فضا و نیروی انسانی را باید بازخوانی کنیم و متناسب با سند تحول بازتعریف شوند.

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آشنایی مدیران با سند تحول با ارائه برنامه‌های دارای عمق و محتوای لازم باید در دستورکار مدیران کل آموزش و پرورش قرار گیرد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه آشنایی مدیران و معلمان با اهداف جدید تحصیلی بسیار ضروری است، اظهار داشت: در بازنگری انجام شده این اهداف با پوشش چهار دوره تحصیلی دوره اول و دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه تنظیم شده است و مدیران با دقت اهداف مذکور را بررسی کنند و این اهداف در دوره‌‌‌های آموزشی مورد تاکید قرار گیرند.

نوید ادهم درخصوص موضوع هویت‌‌‌سازی نسل جوان تصریح کرد: هویت و انسجام و وحدت ملی دو روی یک سکه هستند بنابراین اگر هویت محقق نشود، انسجام ملی با خطر مواجه می‌‌شود.

وی افزود: باید آیین‌نامه‌ای نوشته شود که قابل اجرا شدن و عملیاتی باشد و با این وجود برخی از آیین‌نامه‌هایی که در مناطق تنظیم می‌‌‌‌‌شود باعث مشکلاتی در مدارس می‌‌‌‌شود و مدیران کل باید برای حذف چنین بخشنامه‌هایی که باعث کاهش کیفیت می‌شود، تلاش کنند.

حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز با اشاره به طراحی الگوی اثربخش در این سازمان خاطرنشان کرد: این الگو شش بعد و شش راهکار خواهد داشت و ما به دنبال انطباق محتوای کتاب‌ها با اسناد تحولی و استراتژی پایداری کتاب‌های درسی هستیم تا این کتاب‌ها را هر ساله امحا نکنیم و به دنبال چابک‌‌سازی برنامه درسی خواهیم بود.

وی با توجه به وظایف سازمان ابراز داشت: در صورت همراهی معاونت‌های مختلف، برنامه‌هایی مانند آموزش معلمان و اجرای برنامه درسی از فعالیت‌های اصلی است.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به انتشار ۴۰ عنوان نشریه رشد، بیان کرد: این مجلات دارای محتوای قوی است و لازم است تا مدیران‌کل، آنها را به مدیران و دانش‌آموزان پیشنهاد دهند تا از این طریق هم‌‌افزایی صورت گیرد.

تورانی با اشاره به پژوهش‌های ملی که در این سازمان انجام می‌گیرد، یادآور شد: نیاز به مشارکت استان‌ها در این زمینه است تا این پژوهش‌ها جامعیت لازم را داشته باشند.