حسن خلیل‌آبادی (رئیس کمیته گردشگری شورای شهر) در نشست خبری کمیسیون اجتماعی و فرهنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر خشک شدن چشمه علی گفت: چشمه علی نزدیک به هشت هزار سال قدمت دارد و تاریخچه شهرری است اما بر اثر حفاری‌های خط شش مترو خشک شده است.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه مسئولان مترو تلاش دارند بگویند علت این خشکسالی کاهش آب‌های سطحی است و نه مترو، افزود: با وجود انکارهای مترو باید بگویم همه کارشناسان این خشک شدن چشمه علی را پیش بینی می‌کردند. ما فقط دلمان خوش است که مترو داریم در حالی که هزاران قنات را از بین برده‌ایم.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه هویت ملی ما به میراث فرهنگی بستگی دارد، افزود: با وجود آنکه در بقیه کشورهای دنیا اخبار مربوط به نابودی میراث فرهنگی در صدر اخبار قرار می‌گیرد اما در کشور ما به این مسائل بی‌توجهی می‌کنند من از همه خواهش می‌کنم برای احیای آب چشمه علی کمک کنید. وقتی اطراف مجلس قدیم را دیوار کشیدند و ما در نامه‌ای اعتراض خود را نشان دادیم به ما گفتند این مسائل امنیتی است و شما نباید وارد مسائل امنیتی شوید.

خلیل‌آبادی همچنین در انتقاد به دخالت در امور دینی توسط حاکمیت گفت: در گذشته مردم خودشان شخصا در مسیر پیاده‌روی اربعین به یکدیگر کمک می‌کردند اما وقتی شهرداری تریلی، تریلی آب معدنی خالی می‌کند دیگر کسی برای کمک نمی‌آید. ما به مشارکت مردم در حوزه مسائل دینی جفا کردیم. ما نباید بودجه تهران را از محدوده این شهر خارج می‌کردیم اما به خاطر اینکه خودمان را مطرح کنیم این کار را انجام دادیم.