در پایان جلسه امروز محاکمه باقری درمنی، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به اتهامات این متهم را اعلام کرد و گفت: حکم پرونده در مهلت قانونی صادر می‌شود.

رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده ادامه دارد.