علی اصغر یوسف‌نژاد صبح امروز در گفت‌وگو با برنامه رادیویی تهران ورزشی با اشاره به تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: فلسفه و توجیه این قانون این بود که فضا برای جوانان باز شود و اتمسفر جدیدی در ادارات و سازمان‌ها به وجود آید که ورزش هم تابعی از آن است. در واقع می‌خواهیم از اسامی تکراری و امتحان پس داده و نوعا کم انگیزه در سطوح مدیریتی استفاده نشود.

وی با بیان این که کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند، تصریح کرد: حتی اگر بودجه اندکی از دولت دریافت کنند مشمول این قانون خواهند شد. بر همین اساس فدراسیون‌ها، تیم‌های ورزشی دولتی و معاونین وزارت ورزش و جوانان مشمول این قانون هستند.

یوسف نژاد با بیان این که نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون هستند، درباره برخی تلاش‌ها برای تغییر درصد جانبازی جهت معافیت از این قانون، اظهار کرد: ما حتما موضوع را به دقت رصد می‌کنیم و آن چه که ملاک است پیش از ابلاغ قانون است و بعد از آن تغییرات به حساب نمی آید.

همچنین یوناتن بت کلیا، عضو فراکسیون ورزش نیز در همین رابطه، یادآور شد:  فدراسیون‌های ورزشی و تمامی ادارات دولتی و آنهایی  که زیر مجموعه حاکمیت هستند، مشمول این قانون می‌شوند. طبیعتا باشگاه‌های دولتی هم در این مجموعه جای می‌گیرند.

وی اضافه کرد: با توجه به این که روسای فدراسیون‌ها از سوی وزیر معرفی و پیشنهاد می‌شوند، خواسته یا ناخواسته زیر مجموعه دولت هستند و علاوه بر این ما تعداد زیادی تحصیلکرده ورزش و تربیت ‌بدنی داریم که می‌توان از حضور آنها استفاده کرد.