دادستان کل کشور در پی هتک حرمت این روزنامه به ساحت مقدس حضرت رقیه (س) دستور توقیف و برخورد با عاملان این هتک حرمت را صادر کرد.