وقوع توفان فلورنس در سواحل شرقی آمریکا باعث جاری شدن سیل در کارولینای شمالی شده است.

در پی این حادثه، بالا آمدن سطح آب دریا دلفین‌ها را به مناطق مسکونی کشاند.