ضمن این که خانواده همسرم هم همین طور بودند که باعث شد طلاق بخواهند چرا که از نظر آن ها من دیگر نمی توانستم کمر خود را راست کنم. تا قبل از طلاق با این که توقع درآمد شغل سابق ام را داشتم و شغلی با درآمد دو یا سه میلیون تومان را کار نمی دانستم ولی فعالیت و کار می کردم اما الان نزدیک یک سال است که دست و دلم به کار کم درآمد نمی رود. چه کنم؟

مشاور در پاسخ نوشت:

تجربه ورشکستگی و بدهی مالی، تجربه بسیار دشواری است که بر جنبه های مختلف زندگی فرد از جمله زندگی فردی، زناشویی و اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود. دشوارتر از تجربه ورشکستگی و بازپرداخت بدهی های فراوان، تجربه مواجهه با بازخوردهای خانواده، اطرافیان و دوستان و مدیریت کردن این بازخوردها و شروع یک کسب و کار جدید است. امیدوارم توصیه هایی که مطرح می شود، بتواند در این مسیر به شما کمک کند.

سیبل شماتت اطرافیان پس از تجربه ورشکستگی

بدیهی است که پس از وقوع ورشکستگی سیل سرزنش ها و ملامت های خانوادگی به سمت شما روانه شده است. از سوی دیگر بدهی مالی سنگین آن قدر هولناک است که ترس خانواده تان و خانواده همسرتان را برانگیزد. در چنین شرایطی، بیشتر افراد امیدی به بهبود شرایط ندارند و به عنوان سریع ترین راه حل ترجیح می دهند، مواردی را که باعث می شود در این قضیه آسیب ببینند، به سرعت حذف کنند.

یکی از این راه حل های فوری مطرح شده توسط والدین به زعم خودشان نجات فرزندشان از زندگی است که از لحاظ مالی فروپاشیده و پیشنهادشان متارکه است. غافل از این که فروپاشی زندگی زناشویی در چنین شرایط سختی، فرد ورشکسته را ضعیف تر از قبل خواهد کرد.

مدیریت بحران ورشکستگی

معمولا پس از وقوع ورشکستگی، مدیریت کردن بازخوردهای منفی دیگران، مواجهه با ترس هایشان، فروپاشی کانون خانواده، اعتماد سلب شده از نظر کاری و دیگر عوامل سبب می شود انگیزه فرد بسیار کاهش یابد.

به خصوص زمانی که پس از ورشکستگی به کاری با درآمد پایین تر از شغل قبلی مشغول می شوید، میزان انگیزش و رضایت شغلی به طور محسوسی افت خواهد کرد چراکه شما تجربه درآمد بیشتری را در زمانی نه چندان دور داشته اید. در چنین موقعیتی، انگیزه هایی همچون زندگی مشترک، فرزندان و امید به آینده سبب می شود شغل جدید را به رغم درآمد کمتر ادامه دهید. حال که به دلایلی یکی از این انگیزه های مهم را از دست داده و طلاق گرفته اید، برای ایجاد انگیزه و ادامه دادن پیشه جدید لازم است با توجه به زندگی خودتان محرک ها و انگیزه های جدیدی در زندگی خود بیابید؛ محرک های امیدبخشی که بتوانند انرژی لازم برای ادامه کار ولو با دریافتی کمتر را به شما تزریق کنند.

پس از بحران ورشکستگی

اغلب پس از عبور از بحران، به خاطر آوردن آن چه اتفاق افتاده بسیار تلخ و دشوار است.

اگرچه به فراموشی سپردن آن چه بر شما گذشته است از جمله ترس های خانواده پس از وقوع ورشکستگی، طلاق، از دست دادن شغل سابق و درآمد بالا، بدهی های زیاد و ملامت های اطرافیان، بعید به نظر می رسد اما اکنون که از این بحران جان سالم به در برده اید، زمان این است متناسب با شرایط خاص خود،

پایگاه های اجتماعی، عاطفی و کاری قوی تری برای خود بسازید. ایجاد چنین شبکه های حمایتی به شما کمک خواهد کرد با آسیب و فشار کمتری، از روزهای پس از این بحران عبور کنید.