عزاداری رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان رزمندگان اسلام؛ مرداد ماه ۱۳۶۷

عکس: کانال گالری تصاویر رهبری