مسابقات جهانی والیبال با سانسور های مداوم همراه نیست. ماجرا البته ساده است. اینکه سالن محل برگزاری بازی ها کمی بزرگتر از کشورهایی مثل لهستان بود. خبری از لیدرهای خانم و مشکلاتی که در ایتالیا و لهستان در حین لیگ جهانی رخ می داد ، نبود تا مسئولان پخش بازی در رسانه ملی مجبور به سانسورهای متوالی مسابقه نباشند.