گرت بیل که توسط کمپانی مائو که اسپانسر رئال است به عنوان بهترین بازیکن آگوست انتخاب شده بود جایزه اش را دریافت کرد. وی در این ماه که مربوط به اردوی پیش فصل رئال و سه بازی رسمی آغاز فصل می شود نمایش خوبی ارائه داده بود.

 

بیل جایزه ویژه‌اش را دریافت کرد