قایق‌سواری نوه و نتیجه ناصرالدین شاه در بابلسر/عکس