قیمت پورشه‌های موجود در بازار  به شرح زیر است: 

 

قیمت پورشه‌های موجود در بازار چقدر است؟