شاگردان جان توشاک که با پرواز ساعت ۱۶ تبریز را به مقصد آبادان ترک کرده بودند دقایقی پیش وارد این شهر شدند.

سرخ پوشان در حال حاضر عازم هتل محل اقامت خود می‌شوند تا پیش از دیدار فردا به استراحت بپردازند.