به تازگی در فضای مجازی فیلمی از تلاوت مجلسی قرآن توسط علیرضا منصوریان در یک همایش منتشر شده است.

مجری این مراسم جواد خیابانی مجری و گزارشگر معروف فوتبال است.

نکته جالب این فیلم چهره‌های علیرضا منصوریان و جواد خیابانی است که با چهره امروزشان تفاوت بسیار زیادی دارد.