محمد خاکی رییس شورای اسلامی شهر دیر گفته است: این اتفاق ناخوشایند پس از تجویز نسخه از سوی پزشک برای بیمار رخ داد که بیمار و عفیفه فخرایی عضو شورا معتقد بودند داروی نوشته شده برای آن‌ها صحیح نیست.

 

وی یادآورشد: پزشک در پاسخ به اعتراض بیمار و عضو شورا گفته است که داروی تجویز شده با تشخیص دقیق و بررسی متناسب با نوع بیماری انجام شده است.

 

خاکی اظهارداشت: پس از مشاجره لفظی بین بیمار و عضو شورای دیر با پزشک در نهایت منجر به کتک کاری پزشک توسط آن‌ها شده است.

 

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز با تایید کتک کاری طاهره حاجیان پزشک این مرکز توسط بیمار و عضو شورا گفت: این اقدام که روز گذشته اتفاق افتاده به مرجع قضایی گزارش شده است.

 

احمد آخوندی افزود: کمترین تعرض به پزشک توسط بیمار و همراهان اقدامی خلاف قانون است که پیگرد قضایی دارد. هرچند پزشک مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اما منجر به شکستگی یا جراحت عمیق نشده است.

 

آخوندی اظهارداشت:بی احترامی و برخورد‌های ناشایست به پزشکان مرکز بهداشت توسط بیماران و همراهان آن‌ها آن‌ها در این شهرستان دارای سابقه است.