اسپوتنیک گزارش داد، مانور وستک – ۲۰۱۸ بزرگترین مانور نظامی روسیه طی ۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود که از ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) آغاز و تا ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) در شرق روسیه و در آب‌های دریای ژاپن، دریای برینگ و دریای اختسک برگزار می‌شود.

براساس برآوردهای قبلی حدود ۳۰۰ هزار نیرو در این مانورها شرکت دارند. این مانورها یک وجهه بین‌المللی به خود گرفته چراکه نیروهایی از چین و مغولستان نیز در آن شرکت دارند.

پوتین امروز در جریان سخنرانی در جمع نیروهای شرکت کننده در این مانورها گفت: روسیه یک کشور صلح‌جو است و ما هیچ برنامه تهاجمی نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم.

با این حال وی تاکید کرد: ارتش روسیه باید آمادگی خود را برای حفاظت از امنیت ملی و تمامیت ارضی و همچنین حمایت از متحدانش حفظ کند.

وی افزود: وظیفه ما نسبت به کشورمان و سرزمین مادری‌مان این است که برای حفاظت از استقلال، امنیت و منافع ملی کشورمان و در صورت لزوم حمایت از متحدانمان آماده باشیم.

پوتین در ادامه گفت: همچنین، مانورهای وستک – ۲۰۱۸ نشان داد که ارتش روسیه قادر است با تهدیدهای نظامی ویژه مقابله کند. شما قدرت ارتش را نشان دادید. شما نشان دادید که این ظرفیت را دارید تا با موفقیت در برابر تهدیدات نظامی بالقوه مقابله کنید.

پوتین تاکید کرد: من عملکرد ارتش و نیروی دریایی روسیه در مانورهای وستک – ۲۰۱۸ را عالی ارزیابی کردم. شما یک عملکرد عالی از خود نشان دادید. تمامی واحدها و شاخه‌های ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی روسیه وظایف خود را به خوبی انجام دادند.

وی افزود: ارتش و نیروی دریایی روسیه تاکنون با چنین آزمایش دشواری مواجه نشده بودند. ارتش و نیروی دریایی ما برای نخستین بار از چنین آزمون بزرگ و دشواری عبور کرد. تمامی مولفه‌ها و عناصر آمادگی نظامی، نهادهای مدیریتی، یگان‌ها و واحدهای نظامی ارتش،‌ نیروی دریایی و نیروی هوایی روسیه و همچنین همکاری آنها مورد بررسی‌های جامع قرار گرفت.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد: نیروهای مسلح روسیه بیش از پیش تقویت خواهند شد و از جدیدترین نسل تجهیزات و تسلیحات برخوردار خواهند شد. همکاری نظامی نیز بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

در مانورهای وستک – ۲۰۱۸ ؛ ۳۰۰ هزار نیرو، ۳۶ هزار وسیله نظامی، ۱۰۰۰ هواپیما و ۸۰ ناو جنگی شرکت کرده‌اند و این مانور بزرگترین مانور نظامی روسیه از زمان مانورهای زاپاد در سال ۱۹۸۱ محسوب می‌شود.

در این مانور نیروهای دریایی، هوایی و زمینی روسیه و همچنین نیروهایی از چین و مغولستان شرکت داشته‌اند.