حسین عرفانی سال ها در عرصه دوبله و گویندگی فعالیت می کرد. در گفت‌وگویی از او سوال شد که اگر می توانست انتخاب کند دوست داشت به جای کدام ورزشکار ایرانی صحبت کند و او در پاسخ گفت:خدا ناصر حجازی را بیامرزه، صدای خودش خیلی قشنگ بود، ولی دلم می‌خواست جای او حرف بزنم. هنوز هم دلم می‌خواهد به جاش حرف بزنم...

حسین عرفانی روز گذشته در سن ۷۶سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت.