رسیدگی به این پرونده از دوسال قبل به‌دنبال شکایت والدین 9 کودک در شرق تهران شروع شد.

آنها در گزارش خود به پلیس ادعا کردند فردی با لباس پلیس کودکان ما را پس از اغفال ربوده ودر خلوتگاه شیطانی خود مورد آزار قرار داده است.
با چهره نگاری مرد شیطان صفت، وی دستگیر و مشخص شد او راننده تاکسی بوده که خودش را پلیس جا زده است.این فرد در حالی بازداشت شد که گزارش‌های پزشکی قانونی وآزمایش دی‌ان‌ای مجرم بودن وی را اثبات می‌کرد.

این متهم شیطان صفت صبح دیروز با کیفر خواست تعرض، توهین، فریب وجعل عنوان از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری منتقل شد وپای میز محاکمه به ریاست قاضی بابایی وبا حضور قاضی ساجدی مستشار دادگاه ایستاد.

رسیدگی به این پرونده در حالی در شعبه پنجم شروع شد که فقط والدین دو کودک به‌عنوان شاکی در دادگاه حضور یافتند.وکیل متهم ادعا کرد موکلش بیمار است ودر اثر این بیماری دست به چنین جرایمی زده است. سپس قضات با توجه به محتوای پرونده ومدارک پزشکی قانونی برای صدور رأی این متهم وارد شور شدند.