در حالی که گروهی از نظامیان اشغالگر صهیونیست قصد داشتند سرزمین های اشغالی را برای شرکت در رزمایش ماه آینده میلادی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در فرانسه ترک کنند، از مخالفت پاریس با این اقدام آگاه شدند.

براساس اعلام این منبع، پس از مخالفت فرانسه با حضور نظامیان اشغالگران صهیونیست در این کشور برای حضور در رزمایش ناتو، این سازمان اعلام کرد که در این صورت رزمایش مذکور را به کشور دیگری انتقال خواهد داد.

بر این اساس، ناتو قصد دارد رزمایش مذکور را در زمان مقرر اما در یکی از دیگر کشورهای اروپائی برگزار کند.