پیش از دیدار تیم‌های پرسپولیس و نساجی مازندران، مسئولان ورزشگاه آزادی زمین را آبیاری کردند تا زمین مهیا بازی شود.

حدود ۱۵ هزار نفر که نیمی از آنها، هواداران تیم نساجی مازندران هستند، برای تماشای این دیدار به ورزشگاه آزادی آمده‌اند.

هواداران نساجی شعارهایی در حمایت از تیم خود سر دادند و بازیکنان تیمشان را تشویق کردند.

بازیکنان نساجی زودتر از پرسپولیسی‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدند و در ادامه بازیکنان پرسپولیس در میان تشویق هواداران وارد زمین شدند.

برانکو ایوانکوویچ زمانی که تیمش درحال گرم کردن بود، به کنار زمین آمده بود و مورد تشویق هوادارن قرار گرفت.

محمد عباس‌زاده تنها بازیکنی از نساجی بود که توسط هواداران پرسپولیس تشویق شد.

یکی از مداحان اهل بیت با حضور در ورزشگاه نوحه خوانی کرد و هواداران دقایقی به سینه زنی پرداختند.

حمیدرضا گرشاسبی در جایگاه CIP ورزشگاه مستقر شده است.