«عماد مصطفی» سفیر سوریه در چین امروز-چهارشنبه- گفت که چند شاهد عینی از آماده‌سازی شرایط برای شبیه سازی حمله شیمیایی در ادلب خبر داده‌اند.

مصطفی گفت: «این اطلاعات(آماده سازی شرایط برای شبیه سازی حمله شیمیایی در ادلب) چندین بار توسط شاهدان عینی محلی گزارش شده است. شاهدان عینی مواردی چون انتقال مواد شیمیایی به منطقه جسرالشغور و  ربودن ۴۰ کودک از مناطق حاشیه ادلب برای اینکه آنها را به عنوان قربانیان حمله شیمیایی جا بزنند را گزارش کردند.»

وی اضافه کرد که دوشق از هشداری که روسیه درباره حمله شیمیایی ساختگی در ادلب داد،‌ متعجب نشد و پیشتر از آن مطلع بود.