احمد الاسدی، سخنگوی ائتلاف الفتح در مصاحبه با روسیا الیوم گفت: مقتدی صدر، رئیس ائتلاف سائرون و هادی عامری، رئیس ائتلاف الفتح بر لزوم تسریع در تشکیل دولت عراق و معرفی سران سه قوه تاکید دارند.