سرمربی تیم ملی برزیل روز گذشته در پاسخ به ترامپ که تیم ملی این کشور را مورد تمسخر قرار داده بود، ۵ جام قهرمانی در جام جهانی را مطرح کرد و پاسخ کوبنده‌ای به او داد که سوژه کارتون عمر مومنی شده است.

 


photo_Û²Û°Û±Û¸-Û°Û¹-Û±Û²_Û±Û´-ÛµÛµ-Û°Û²