لحظاتی قبل یک فروند بالگرد شینوک در اطراف کرج دچار سانحه شد.

 

در این حادثه بالگرد شینوک متعلق به نیروی هوایی ارتش فرود سخت داشته و دچار آسیب شده است.

 

سرنشینان این بالگرد همگی در سلامت هستند.