نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۴ شهریور ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار می‌شود.

در این جلسه وکلا، سازمان‌های شاکی و کلیه متهمان حضور خواهند داشت.