واحد پلیس لس آنجلس فیلمی از تیراندازی یک مجرم سابقه‌دار به سمت مامور پلیس منتشر کرده است.

هنگامی که یک افسر پلیس زن به راننده خودرویی مشکوک می‌شود و از او درخواست می‌کند تا از خودرو پیاده شود، این مجرم که دوران عفو مشروط خود را می‌گذراند، از فاصله نزدیک به پای مامور پلیس تیراندازی می‌کند و خودش نیز بر اثر اصابت گلوله مامور دیگر به شدت زخمی می‌شود.