مردم در اعتراض به ناکارآمدی شورای شهر بروجرد ابتدا در ساختمان شورای شهر را با همراه داشتن دستگاه جوشکاری خال جوش زدند و سپس با نصب بنری حاوی این مطلب که «به علت عدم کارآیی در شورا تخته شد» اعتراض خود را به روند کاری این شورا نشان دادند.

«رضا آریایی» فرماندار بروجرد در این خصوص گفت: مردم این شهرستان نسبت به عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری بروجرد معترض هستند و خواسته‌اند این گونه اعتراض خود را نشان دهند.وی با اشاره به تخته شدن در شورای اسلامی شهر بروجرد توسط مردم، افزود: ۴۵ روز است شورای اسلامی این شهر هیچ عملکردی نداشته و وقت تلف می‌کند. البته این شیوه اعتراض غیرقانونی بوده و افراد متخلف شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

درهمین حال، «احسان دالوند» یکی از اعضای شورای شهر بروجرد تصریح کرد: شورای اسلامی این شهر ۹ عضو دارد که متأسفانه در دوخط فکری متفاوت قرار دارند و چند ماه است به دو دسته ۵ و ۴ نفره تقسیم شده‌اند و دسته ۵ نفره تمام مصوباتی که از سوی شهرداری می‌رسد، خواه حقوق کارمندان باشد خواه روشنایی معابر یا توافق تجاری یا حتی آسفالت بخشی از خیابان‌های شهر را رد می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه این گونه رفتارها در شورای شهر تنها به ضرر مردم تمام می‌شود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نبود چنین شورایی به نفع مردم باشد مگر اینکه اعضا به وظیفه قانونی خود عمل کرده و پشت یک میز بنشینند و اختلاف نظرهای شخصی را کنار بگذارند. 

دالوند گفت: متأسفانه هر روز شورای شهر بروجرد با تنش و کارشکنی می‌گذرد و این مسأله موجب بدبینی مردم شده است. با بالا گرفتن اختلاف اعضای شورای شهر، فرماندار بروجرد نیز وارد عرصه شد و قرار بود در جلسه روز ۲۱ شهریور ماه (امروز)هیأت رئیسه شورا مشخص شود که قبل از برگزاری این جلسه در شورا خال جوش شد.