اولیگ موروزوف، از نمایندگان پارلمان روسیه تصریح کرد: حتی اگر ائتلاف غربی دست به حمله به سوریه بزند، تنها کسانی وقوع حملات شیمیایی را باور خواهند کرد که دست به این حملات ساختگی زدند.

این نماینده پارلمان روسیه تصریح کرد: اما این امر به این معنی نیست که ائتلاف دست به حمله نخواهد زد، حمله شیمیایی صرفاً سرپوشی برای توجیه حملات است.

​​​موروزوف ادامه داد: پاسخ سوریه در وهله نخست علیه افراد مسلح خواهد بود و من بعید نمی‌دانم که نیروی هوایی روسیه نیز از سوری‌ها حمایت کند، اما این امر فقط در صورت آغاز حمله ائتلاف غربی صورت خواهد گرفت.