هکتور کوپر سرمربی ازبکستان ترکیب 11 نفره تیمش برای دیدار با ایران را مشخص کرد.

الدور سویونف،ویتالی دنیزوف،انزور اسماعیلوف، اسلام تهتاجیوف، فرخ سایویوف، اودیل احمدوف، اوتابک شکوروف، الدور شوموردوف، مارات بیکمائف، سردار رشیدوف و تیمورخاجا عبدوخولیوف 11 بازیکن تیم ملی ازبکستان برای دیدار با ایران هستند.