آخرین قیمت خودرو‌های فرانسوی در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: 

 

 

 

خودرو‌های فرانسوی با چه قیمتی در بازار تهران به فروش می‌رسد؟