سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه این طرح هنوز نهایی نشده است، تاکید کرد: بررسی لازم در خصوص تخصیص کوپن الکترونیکی به هشت دهک یا تمامی مردم در دستور کار قرار دارد .

 توضیحاتی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص این طرح و شیوه های حمایت زا اشتغال موجود اراائه کرد را در فایل صوتی بشنوید.