جایزه آکادمی سینماسینما در نخستین دوره برگزاری از امیر نادری برای یک عمر عشق به سینما تقدیر کرد.

ابراهیم گلستان کارگردان صاحب نام سینمای ایران نیز در ویدئوی اختصاصی که برای آکادمی ارسال کرده بود، درباره امیر نادری گفت: «نادری از پایین ترین حد ممکن طبقات اجتماعی خودش را بالا کشانده و خیلی از آدم های پررویی که ادعا می کنند نویسنده هستند بالاتر است و بیشتر می فهمد. منتهی زمینه محکم کار فکری ادبی نداشته است و در محیط خراب آن زمان تهران رشد لازم را نکرده بود ولی با غرور و توانایی خود پیشرفت کرد.»

او ادامه داد: «سپس به جای دیگری رفت و فیلمی هم ساخته بود و به من نشان داد که من از آن خوشم نیامد. تنگسیر اگر من به او کمک نمی کردم درست نمی شد، تنگسیر را صادق چوبک برای من نوشت و به من هم فروخت. ابتدا پیش او رفتند برای دریافت فیلمنامه که چوبک گفت فیلم برای گلستان است و به سراغ من آمدند. من گفتم خودم می‌خواهم آن را بسازم اما تنها زمانی اجازه می دهم و فیلمنامه را به شما می دهم که امیر نادری آن را بسازد زیرا معتقد بودم او می تواند.»

گلستان همچنین گفت: «سپس آقای عباسی نامی بود که با نادری خانه من آمد و شرط من برای ساخت آن توسط نادری را قبول کرد. من هم به نادری یادداشت هایی که داشتم دادم و بعد که فیلم ساخته شد دیدم آن نکاتی که من گفته بودم به کار نرفته است و به خود نادری هم گفتم که او گفت خود آقای عباسی و آقایی که آن را بازی کرده، آقای وثوقی فشار آوردند تا آن ها اجرا نشود.»