خوابیدن یک راننده تریلی در شهر سامسون ترکیه به حادثه‌ای غیر قابل جبران ختم شد.

این راننده که حین رانندگی خوابش برده بود یک عابر پیاده را در حاشیه اتوبان زیر گرفت و باعث مرگ وی شد.