ایشان گفت: «خیلی بیجا می‌کنی!» پرسیدم: «چرا؟» جواب داد: «به تو چه مربوط است؟ تو اگر پسر طالقانی نبودی هم چنین پیشنهادی را به تو می‌کردند؟» گفتم: «نخیر!» گفت: «پس بیجا می‌کنی به عنوان پسر طالقانی بروی». طالقانی می‌گفت: «بیخود مسئولیت‌هایی را که عرضه انجام دادنش را ندارید، به عهده نگیرید. بچه‌های من هم حق ندارند مسئولیت‌های دولتی بگیرند. کسانی هم که مسئولیت می‌گیرند، خاله خانباجی‌های‌شان را سر کار نیاورند».

*من به دلایلی فکر می‌کردم بهتر است آقای روحانی در دور دوم هم رئیس‌جمهور باشد و بتواند کار نیمه معطل دوره اول را به پیش ببرد، ولی توقع داشتم ایشان خیلی بهتر عمل کند.

*من قبول نداشتم که این دولت میراث‌دار آقای هاشمی است و فکر می‌کردم در بین گزینه‌های موجود، ایشان مناسب‌تر است. نه فقط من این فکر را می‌کردم که ۲۳، ۲۴ میلیون نفر دیگر هم همین فکر را می‌کردند و به ایشان رأی دادند. فکر غلطی نبوده است، ولی مثل خیلی‌ها که الان می‌گویند پشیمانیم، من هنوز نگفته‌ام پشیمانم، ولی از دولت طلبکارم.