کریم انصاری فرد در یونان اینقدر خوب بوده که حالا پیشنهادات زیادی داشته باشد.عملکرد او در المپیاکوس باعث شد تا حالا باشگاهی چون گالاتاسرای شدیدا خواهان جذبش شود. انصاری فرد در این یکی دو روز اظهارنظری درباره پیشنهاد باشگاه ترکیه ای نداشت اما سرانجام لو داد با باشگاه ناتینگهام فارست قرارداد بسته و بعد از بازی ازبکستان به انگلیسی می رود تا قراردادش را رسمی کند.