به گزارش آناتولی، نتایج منتشر شده یک نظرسنجی نشان می‌دهد بسیاری از اعضای اتحادیه‌های تجاری مهم انگلیس ضمن درخواست برای ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا، خواستار لغو همه پرسی برگزیت شده‌اند.

نتایج این نظرسنجی که در میان اعضای سه اتحادیه بزرگ تجاری انگلیس انجام شده، نشان می‌دهد که حداقل دو سوم اعضای این اتحادیه‌ها خواستار لغو نتایج فعلی برگزیت و برگزاری همه پرسی مجدد در ارتباط با ادامه حضور در اتحادیه اروپا هستند.

پیش از این ترزا می، نخست وزیر انگلیس، درخواست‌ها برای تعلیق همه پرسی قبلی برگزیت و برگزاری همه پرسی ادامه حضور در اتحادیه اروپا را رد کرده و گفته بود که دولت او برنامه و اهداف خود را بر مبنای انجام کامل برگزیت دنبال می‌کند.

براساس برنامه زمان بندی اعلام شده قرار است لندن تا پایان ماه مارس ۲۰۱۹ یعنی تا کمتر از هفت ماه دیگر خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا را اعلام کند.

با وجود زمان باقی مانده کوتاه برای اجرای کامل برگزیت، اما اختلاف نظرها میان رهبران اتحادیه اروپا و لندن در ارتباط با نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های مالی انگلیس به این اتحادیه همچنان  ادامه دارد و دو طرف هنوز نتوانسته‌اند به یک اجماع کامل در مورد سازوکارهای مالی برگزیت دست یابند.