ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در مصاحبه با مجله "interaffairs" گفت: اهداف آمریکا صرفاً اهداف مربوط به خود آمریکا نیست، بلکه در واقع اهداف اسرائیلی است که آمریکا آن را در سوریه اجرا می‌کند. شمار این اهداف بسیار است.

وی عنوان داشت: در وهله نخست، آمریکا نمی‌خواهد سوریه کشور اصلی جبهه مقاومت علیه اسرائیل باشد. دوم اینکه آنها نمی‌خواهند سوریه روابط استراتژیکی با ایران و روسیه برقرار کند.

ولید معلم خاطرنشان کرد: ایالات متحده تلاش می‌کند تا سوریه یکی از ابزارهای سیاست خارجه آمریکا با موافقت با اسرائیل باشد.