ال پاییس در این گزارش و در صحبت با اهالی محله بهبهانی بوشهر، نوشت : به رغم اینکه این شهر ، یک جامعه آرام چند قومیتی را در بر دارد، اما یک فصل کاملا فراموش شده تاریخ خلیج فارس بر روی آن سایه افکنده است.

به گفته یکی‌ از اهالی این محله، اکثر ساکنان شهر مخصوصا جوانان، وقتی‌ می‌ شنوند که همسایگان، خویشاوندان و خودشان از نواده گان برده هایی‌ هستند که در قرن نوزدهم به این منطقه آورده شدند، تعجب می‌ کنند.

این روزنامه افزود: لغو قانون برده داری درسال ۱۹۲۶درایران، هرگز یک رویداد مهم تلقی نشد زیرا به نوشته «سر پیتر اسکایس» نویسنده بریتانیایی درکتاب خود با نام &#۳۹;۱۰هزار مایل در ایران&#۳۹; برده داری در آن زمان در ایران یک فعالیت گسترده نبود.

این نشریه ادامه داد : هرچند که آمار رسمی‌ وجود ندارد، اما پروفسور «بهناز میرزایی» بزرگترین محقق این موضوع برآورد می‌ کند که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت جنوب ایران از نسل آفریقایی ها باشند.

رسانه اسپانیایی خاطرنشان ساخت که شاید دقیقا به همین دلیل است که اهالی منطقه بهبهانی مایل هستند از آداب و رسوم خود صحبت کنند.

ال پاییس در این رابطه به گروههای موسیقی‌ سنتی و فولکلور، آلات موسیقی‌ و رقص های سنتی و فولکلور این افراد اشاره نمود و به نقل از یکی‌ از اهالی منطقه بهبهانی، به رونق بوشهر به عنوان یک شهری که در آن تجارت خرما و مروارید رایج بوده اشاره داشته و از قول این فرد نوشت که اکنون از زیر خانه های آنها ، نفت و گاز استخراج می‌ شود.

رسانه اسپانیا تصریح کرد :جای تعجب نیست که اهالی بهبهانی بوشهر علاقه ای به شناختن گذشته شهر و یا صحبت از آن نداشته باشند .برخی‌ از مردم می‌ گویند که هر چند که بخش بزرگی‌ از تاریخ برای همیشه دفن شده است، اما میراث آفریقایی حضور همیشگی‌ در فرهنگ منطقه دارد.