کریم باقری تنها ایرانی حاضر در تیم پرسپولیس است که بابت قرارداد فصل جاری خود با این باشگاه هنوز دریافتی نداشته است. باشگاه پرسپولیس اخیراً به همه بازیکنان ایرانی خود پرداختی داشته، اما مبلغی به باقری پرداخت نشده است.

مربیان خارجی پرسپولیس نیز شرایطی کاملاً متفاوت با باقری دارند و پرداختی به آنها از سوی باشگاه پرسپولیس منظم بوده است. کریم باقری شاید از این موضوع دلخور باشد، اما هنوز اعتراضی نکرده است.

باشگاه پرسپولیس در روز‌های اخیر سخت درگیر پرداخت بدهی‌های قدیمی خود بوده و از این رو پرداختی به باقری به تعویق افتاده است.